• Hjem • Tjenester Priser • Kontakt


Advokatfirmaet Halland tilbyr inntil en halv time gratis muntlig rådgivning for å finne ut om det består et behov for juridisk bistand.

Vi undersøker også muligheten for om våre klienter fyller vilkårene for fri rettshjelp.

Ved beregning av salær er det flere forhold dom spiller inn. Det legges særlig vekt på:

- medgått tid
- spesialinnsikt og erfaring med sakstypen
- sakens omfang
- sakens utfall

I saker der salæret først og fremst beregnes etter medgått tid, vil timeprisen være avhengig av sakstype.

Vanlig timepris er fra 01.06.11 kr. 1.750,- inklusiv merverdiavgift. Annen timepris kan avtales ved store oppdrag.

Faste priser:

Testament:
- Rådgivning i inntil en time og utforming kr. 4.250,-
- Rådgivning i inntil en time, utforming og viteunderskrifter kr. 5.000,-

Samboerkontrakt/samlivskontrakt:
- Rådgivning i inntil en time og utforming kr. 4.000,-

Ektepakt:
- Rådgiving og utfylling kr. 3.500,-
- Rådgivning, utfylling og underskrifter kr. 4.000,-

Oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom:
- Utforming av kjøpekontrakt, inneståelse for riktig oppgjør,
utforming og tinglysing av skjøte samt gjennomføring
av selve oppgjøret kr. 15.000,-

I alle tilfeller vil eventuelle tinglysingsgebyrer og øvrige utlegg komme i tillegg