• Hjem Tjenester • Priser • Kontakt
Våre tjenester

Advokatfirmaet Halland tilbyr juridisk bistand på de fleste praktiske rettsområdene.

Bistanden kan gis på alle tidspunkt i prosessen/saken.

Vi opplever at klienter tar kontakt med oss sent i saksgangen. Dette kan medføre at man taper rettigheter pga. utløpte frister mm samt at saken kan fordyres.

Vi anbefaler derfor ofte at rådgivning søkes på et så tidlig tidspunkt i saken som mulig.

I den forbindelse minnes det om at vi tilbyr inntil en halv time gratis muntlig rådgivning for å finne ut om det er et behov for juridisk bistand.

Advokatfirmaet Halland tilbyr også fri rettshjelp som kan ytes på en del spesifikke områder bestemt gjennom rettshjelploven.

Fri rettshjelp kan både gis i saksforberedelsen (fritt rettsråd) samt i det tilfelle saken bringes inn for domstolen (fri sakførsel).